Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Gia Phú
104 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú
Điện thoại: 84838161589